Úvod

Slovenský poľovnícky zväz OkO SPZ Orava

so sídlom v Dolnom Kubíne

USPORIADA

OBLASTNÚ VÝSTAVU PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN
a ŠPECIÁLNU VÝSTAV FARBIAROV (CAC) 

dňa  11. 8. 2019
V Dolnom Kubíne, za zimným štadiónom

Rozhodcovia pre oblastnú výstavu psov všetkých plemien: Tibor Havelka
Ing. Miroslav Stanovský CSc.
Rozhodca pre špeciálnu výstavu farbiarov: Ing. Ľudovít Pitoňák
(kontrola posudzovaných plemien podľa mena rozhodcu)