Úvod

Slovenský poľovnícky zväz OkO SPZ Orava

so sídlom v Dolnom Kubíne

USPORIADA

OBLASTNÚ VÝSTAVU PSOV

dňa  05. 8. 2018
V Dolnom Kubíne, za zimným štadiónom

Rozhodcovia: Ing. Miroslav Stanovský CSc.
Ing. Ľudovít Pitoňák
(kontrola posudzovaných plemien podľa mena rozhodcu)