TLAČOVÁ SPRÁVA PREZÍDIA SPK

Tlačová správa

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory

vyjadruje

hlboké znepokojenie nad prípadmi nájdených uhynutých dravcov a šeliem,
medializovaných uplynulý týždeň v slovenských mainstreamových médiách.
Podozrenia z otráv považuje za mimoriadne nebezpečné nielen pre prirodzených
predátorov ale aj pre ostatné druhy voľne žijúcej zveri, pre poľovne upotrebiteľné psy
používané pri ochrane mláďat malej zveri pri poľnohospodárskych prácach,
sokoliarskych dravcov a v neposlednom rade pre ľudí, pre ktorých je použitý jed
rovnako toxický.

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory

vyzýva

svojich členov, členov poľovníckej stráže, odbornú i laickú verejnosť aby pomohli pri
vyhľadávaní a identifikácií potencionálnych páchateľov bezprecedentnej manipulácie
s jedmi vo voľnej prírode a neodkladne kontaktovali orgány polície, Štátnu ochranu
prírody http://www.sopsr.sk alebo kanceláriu SPK www.polovnickakomora.sk