„VÝCVIKOVÝ DEŇ FARBIAROV“

Kynologická komisia pri OPK Dolný Kubín
v spolupráci s poľovníckym združením SPZ Veličná zorganizovala dňa 02. júna 2018 pre
priaznivcov poľovníckej kynológie
„VÝCVIKOVÝ DEŇ FARBIAROV“

 

článok sa aktualizuje…