Úvod

Slovenský poľovnícky zväz OkO SPZ Orava

so sídlom v Dolnom Kubíne

USPORIADA

OBLASTNÚ VÝSTAVU PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN

dňa  14. 8. 2021
V Dolnom Kubíne, za zimným štadiónom

Výnimky schválené P SKJ pre Oblastné výstavy platné do 31.12.2021:

  • akceptovanie hodnotenia VN1 pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat
  • akceptovanie hodnotenia V1 pre priznanie titulu Slovenský veterán šampión
Rozhodca pre oblastnú výstavu psov všetkých plemien: Ing. Jaroslav Matyáš /SK
(kontrola posudzovaných plemien podľa mena rozhodcu)