Archív

5.8.2018 sa nám v našom okrese podarilo zorganizovať, ak po krátkom odmlčaní  počítame aj predchádzajúce ročníky, už 17. ročník Oblastnej výstavy psov. Celkovo bolo posudzovaných 41 psov. Podľa uznávaných plemien psov FCI bolo vytvorených 11 skupín z toho  vystavovaných plemien psov taktiež v počte 11. Najviac zasúpených psov v rámci plemien boli psy – Bavorské farbiare.

Víťazom Oravy sa stala suka Bavorského farbiara – NELY Vrátna dolina – majiteľ Branislav Porubčanský.

Víťazi jednotivých plemien a tried sa tešili víťazným pohárom a pekným vecným cenám.
Touto cestou ďakujeme spoluorganizátorom a sponzorom, bez ktorých pomoci by sa nám túto významnú kynologickú akciu finančne nepodarilo zorganizovať. Taktiež ďakujeme celej kynologickej komisii pri OPK v D.Kubíne pod vedením MUDr. Ivana Kubačku PhD za ich obetavý prístup.

Výzanmí sponzori: Mesto Dolný Kubín;  AENEA Legal s.r.o.-JUDr. Marián Garaj; COR Consult s.r.o. D.Kubín – Ing. Zuzana Kubačková; COR Trade s.r.o. – Ing. Martin Kubačka; COR Medical s.r.o. – MUDr. Ivan Kubačka PhD; Poľovníctvo – HOBBY LOV, s.r.o. – Karol Maretta; Ivan Hubinák – Zoo Shop – Akvaristika – Chovateľské potreby; Ing. Daniel Škerda