Poplatky – Špeciálna výstava farbiarov (CAC)

POPLATKY

Všetci vystavovatelia zo Slovenska musia mať výstavné poplatky uhradené vopred.V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti na účet OkO SPZ Orava ! –  bankový poplatok za takýto vklad sťahuje banka z výstavného poplatku. V takýchto prípadoch tento rozdiel  do výstavného poplatku doplatí vystavovateľ pri prezentácii.

Platba výstavného poplatku  na mieste je možná len pre zahraničných vystavovateľov.

Pes/suka v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov 25 EUR
Pes/suka v triede mladší dorast, dorast a veteráni 15 EUR
Súťaže:  Najkrajší pár; Chovateľská skupina 9 EUR

 

Bankové spojenie: 
VÚB, a.s.
Číslo účtu/IBAN:  SK07 0200 0000 0039 2638 0856 
VS: 1108

Do správy pre adresáta uveďte prosím: Meno a priezvisko majiteľa jedinca K prihláške priložte potvrdenie o zaplatení.