Poplatky – Oblastná výstava psov všetkých plemien

POPLATKYVšetci vystavovatelia zo Slovenska musia mať výstavné poplatky uhradené vopredV žiadnom prípade nie vklad v hotovosti na účet OkO SPZ Orava ! –  bankový poplatok za takýto vklad sťahuje banka z výstavného poplatku. V takýchto prípadoch tento rozdiel  do výstavného poplatku doplatí vystavovateľ pri prezentácii. Platba výstavného poplatku  na mieste je možná len pre zahraničných vystavovateľov.
Za 1. psa 20 EUR
Za každého ďalšieho psa 15 EUR
Triedy šteniat, dorastu, veteránov 15 EUR
Súťaže: dieťa a pes- JH, pár psov, 10 EUR

 

Bankové spojenie:  
VÚB, a.s.
Číslo účtu/IBAN:  SK07 0200 0000 0039 2638 0856 
VS: 1108

Do správy pre adresáta uveďte prosím: Meno a priezvisko majiteľa jedinca K prihláške priložte potvrdenie o zaplatení.